Apopro
Triplo

Triplo

20 stk Tabletter
Aktive stoffer: Acetylsalicylsyre, Caffein 500+50 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt) - Se andre lægemidler med samme aktive indholdsstof.
Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen

Uddrag af produktresumé

Produktinformation:

Triplo (Orifarm Generics A/S) 500 mg acetylsalicylsyre og 50 mg caffein tabletter.

Virkning og anvendelse:

Triplo anvendes til behandling af svage smerter og migræne.

Dosering:

Voksne: 1-2 tabletter, 1-4 gange dagligt. Ved migræne: 2 tabletter, 1-4 gange dagligt. Tabletterne bør anvendes maksimalt 10 dage per måned. Triplo bør ikke anvendes til patienter med svært nedsat lever- eller nyrefunktion. Ved behandling af patienter med svært nedsat lever- eller nyrefunktion kan dosisjustering være nødvendig. Børn under 15 år: tabletterne bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Børn og unge med febrile sygdomme (feber) bør kun behandles efter nøje vurdering af fordele og risici.

Det anbefales at tage tabletten med rigeligt væske, enten vand eller mælk.

Kontraindikationer:

Overfølsomhed over for acetylsalicylsyre, caffein eller et af de øvrige indholdsstoffer (Majsstivelse eller Cellulose, mikrokrystallinsk). Krydsintolerance over for NSAID og salicylater. Frisk blødning i mave-tarm kanalen. Blødningstendens (blodplademangel, vitamin K mangel, blødersyge). Svært nedsat leverfunktion og svært nedsat nyrefunktion (GFR

Advarsler og forsigtighedsregler:

Triplo må ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Fordele og risici skal overveje nøje ved behandling af partienter med astma eller allergiske lidelser, hos patienter med tendens til dyspepsi eller med sygdom i mave-tarm slimhinden og hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion. Langvarig brug til ældre bør undgås, idet der er risiko for blødning i mave-tarm kanalen. Behandling bør ophøre nogle dage før større planlagt kirurgisk indgreb. Brug af Triplo sammen med andre NSAID-holdige lægemidler bør undgås på grund af øget risiko for bivirkninger. Brug af Triplo med antikoagulantia bør undgås på grund af øget risiko for blødning. Tabletterne frarådes til patienter, der skal have en varicella vaccine, idet risikoen for Reye's syndrom forøges.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende hovedpinemedicin kan hovedpine blive værre og hyppigere. Hvis denne tilstand udvikles eller mistænkes, bør behandlingen seponeres i samråd med læge.

Brug af anden medicin:

Tal med lægen inden du tager Triplo, hvis du tager antacida, antidiabetika, adenosin, fluvoxamin, clozapin, lithium, selektive seronin-genoptags hæmmere (SSRI), warfarin, phenprocoumon, abciximab, tirofiban, eptifibatid, clopidogrel, heparin, ACE hæmmere, furosemid, quinidin, spironolacton, calciumantagonister, NSAID, probenecid, methotrexat, kortikosteroider, acetaxolamid eller valproat.

Graviditet:

Bør kun anvendes i første og andet trimester, hvis det er nødvendigt, og dosis bør være så lav og behandlingstiden så kort som muligt. Kan anvendes i tredje trimester, hvis det er tvingende nødvendigt.

Amning:

Triplo kan anvendes, man acetylsalicylsyre udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Ingen mærkning.

Overdosering:

Mild, kronisk salicylatforgiftning finder sædvanligvis kun sted efter langvarig indtagelse af høje doser. Symptomerne er: svimmelhed, tinnitus, døvhed, vasodilatation, svedudbrud, kvalme og opkastning, hovedpine og konfusion. Symptomerne på akut salicylatforgiftning er: hyperventilation, feber, rastløshed, ketose og metabolisk acidose. I svære tilfælde kan patienten gå i koma.

Almindelige bivirkninger:

(kan forekomme hos mellem 1 - 10 ud af 100 patienter): øget blødningstendens, søvnløshed, uro, tremor, hurtig hjerterytme, gastrointestinale gener som blødning i mavetarmkanalen, kvalme, diarré, opkastning, sur mave (øget mavesyre) og halsbrand.

Ikke almindelige bivirkninger:

(kan forekomme hos mellem 1 - 100 ud af 1.000 patienter): allergiske reaktioner, svimmelhed, tinnitus, sår i mavetarmkanalen, som kan medføre blødning og svedtendens.

Sjældne bivirkninger:

(kan forekomme hos mellem 1 - 1.000 ud af 10.000 patienter): blodplademangel, hæmolyse ved medfødt glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel, vejrtrækningsbesvær, astmatiske reaktioner, alvorlig blødning i mavetarmkanalen, unormal leverfunktion, forstyrrelser i nyrefunktion og forhøjede levertal.

Meget sjældne bivirkninger:

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): alvorlige hudreaktioner som nældefeber, hudblødning, pletter i huden eller mere eller mindre hævede, eventuelt med blærer, Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (akut, livstruende hudsygdom).

Ikke kendte:

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): blodmangel, hovedpine, tab af hørelsen, Reye's syndrom hos børn og træthed.

Pakningsstr:

10 og 20 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Læs indlægssedlen og evt. oplysningerne på emballagen grundigt inden du bruger dette lægemiddel. Dette er uddrag fra produktresume - komplet produktresume findes på www.produktresume.dk. Dagsaktuel pris: www.apopro.dk.

Læs mere

Garanti for afsendelse inden for 24 timer

Læs mere

Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis

{{ '36.95' | customcurrency}}
Læg i kurv

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt

4.9 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Triplo anvendes til behandling af svage smerter og migræne.

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen, bør du kontakte egen læge.

Dosering
 • Den anbefalede dosis er:
  • Voksne og børn over 15 år.
   • 1-2 tabletter, 1-4 gange dagligt.
   • Ved migræne: 2 tabletter, 1-4 gange dagligt
   • Tabletterne bør maksimalt anvendes 10 dage pr. måned.
  • Dosisnedjustering er nødvendigt ved patienter med svært nedsat lever- eller nyrefunktion.
Advarsler og forsigtighedsregler:

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • Tag ikke dette lægemiddel:
  • Hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre eller caffein eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen).
  • Hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion.
  • Hvis du tager NSAID og salicylater.
  • Hvis du har blødningstendens (trombocytopeni, vitamin K mangel, hæmofili)
  • Hvis du har frisk blødning i mave-tarm kanalen.
  • Hvis du har svær hjerteinsufficiens.
  • Hvis du er i tredje trimester i graviditeten.
 • Særlige advarsler og forsigtighedsregler:
  • Må ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.
  • Hos patienter med astma, allergiske lidelser, tendens til dyspepsi eller sygdom i mavetarmslimhinden skal fordele og ulemper ved behandlingen overvejes nøje.
  • Hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion er det nødvendigt at nedjustere dosis.
  • Langvarig brug hos ældre patienter bør undgås, idet der er risiko for blødning i mavetarmkanalen.
  • Brug af Triplo sammen med andre NSAID-holdige lægemidler bør undgås på grund af øget risiko for bivirkninger.
  • Brug af Triplo sammen med antikoagulantia bør undgås på grund af risiko for øget blødning.
  • Tabletterne frarådes til patienter, der skal have en vaccine mod skoldkopper, idet risikoen for Reye's syndrom forøges.
 • Brug af anden medicin:
  • Tal med lægen inden du tager Triplo, hvis du er i behandling med:
   • Antacider (syreneutraliserende midler, f.eks. Alminox)
   • Antidiabetika (anvendes til behandling af sukkersyge)
   • Lægemiddel mod hjerterytmeforstyrrelser (Adenosin)
   • Lægemidler mod skizofreni (Clozapin)
   • Lægemidler til behandling af manier (Lithium)
   • Lægemidler til behandling af depression (SSRI og fluvoxamin)
   • Lægemiddel til fortynding af blod (f.eks. warfarin, clopidrogel, heparin eller phenprocoumon)
   • Calciumkanal-blokkere (f.eks. abciximab, tirofiban og eptifibatid)
   • Hjerte- og blodtrykssænkende medicin (ACE hæmmere)
   • Vanddrivende medicin (Furosemid, spironolacton)
   • Medicin mod normal hjerterytme eller behandling af malaria (Quinidin)
   • Lægemidler til hjerte-kar-sygdomme (Calciumantagonister)
   • Anden smertestillende medicin (NSAID f.eks. celecoxib, ibuprofen, diclofenacnatrium)
   • Probenecid (lægemidler mod gigt)
   • Medidin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (Methotrexat)
   • Binyrebarkhormoner (Kortikosteroider)
   • Medicin mod højdesyge (Acetazolamid)
   • Medicin mod epilepsi (Valproat)
 • Graviditet:
  • Triplo kan anvendes i første og andet trimester i graviditeten, hvis nødvendigt og dosis bør være så lav som muligt.
  • Triplo bør kun anvendes i tredje trimester, hvis det er tvingende nødvendigt.
 • Amning:
  • Kan anvendes ved amning, men acetylsalicylsyren udskilles i modermælken.
 • Trafik og arbejdssikkerhed:
  • Ingen mærkning.
 • Overdosering:
  • Ved mild, kronisk salicylatforgiftning er symptomerne: svimmelhed, tinnitus, døvhed, svedudbrud, kvalme og opkast, hovedpine og konfusion.
  • Ved akut salicylatforgiftning er symptomerne: hyperventilation, feber, rastløshed, ketose og metabolisk acidose. I svære tilfælde kan patienten gå i koma.

Bivirkninger:

Dette lægemiddel kan som alt andet medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • De mulige bivirkninger, som du kan opleve er:
  • Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1-10 ud af 100 patienter):
   • Øget blødningstendens, søvnløshed, uro, tremor, hurtig hjerterytme, gastrointestinale gener som blødning i mavetarmkanalen, kvalme, diarré, opkastning, sur mave (øget mavesyre) og halsbrand.
  • Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1-100 ud af 1.000 patienter):
   • Allergiske reaktioner, svimmelhed, tinnitus, sår i mavetarmkanalen, som kan medføre blødning og svedtendens.
  • Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1-1.000 ud af 10.000 patienter):
   • Blodplademangel, hæmolyse ved medfødt glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel, vejrtrækningsbesvær, astmatiske reaktioner, alvorlig blødning i mavetarmkanalen, unormal leverfunktion, forstyrrelser i nyrefunktion og forhøjede levertal.
  • Meget sjældne bivirkninger (kan forkomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
   • Alvorlige hudreaktioner som nældefeber, hudblødning, pletter i huden eller mere eller mindre hævede, eventuelt med blærer, Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (akut, livstruende hudsygdom)
  • Ikke kendte (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):
   • Blodmangel, hovedpine, tab af hørelsen, Reye's syndrom hos børn og træthed.

Opbevaring og holdbarhed:

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i den originale yderpakning.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.