Apopro
Pantoprazole "Teva"

Pantoprazole "Teva"

14 stk Enterotabletter
Aktive stoffer: Pantoprazol 20 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt) - Se andre lægemidler med samme aktive indholdsstof.
Mærke: Teva denmark
Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen

Uddrag af produktresumé

Produktinformation:

Pantoprazole " Teva" (Teva Denmark A/S), enterotabletter 20 mg (pantoprazol).

Virkning og anvendelse:

Anvendes til korttidsbehandling af reflukssymptomer (f.eks. halsbrand, sure opstød og synkesmerter) hos voksne, ved at nedsætte mængden af syre, der produceres i din mave. Bør ikke gives til børn under 18 år uden lægens anvisning.

Den anbefalede dosis er:

Den anbefalede dosering er 20 mg pantoprazol (en tablet) dagligt. Det kan være nødvendigt at tage tabletterne i 2-3 på hinanden følgende dage for at opnå en forbedring af symptomerne. Når alle symptomer er væk, bør behandlingen ophøre. Hvis der ikke er bedring i symptomerne efter 2 uger, bør du kontakte lægen. Du bør ikke tage Pantoprazole i mere end 4 uger uden aftale med lægen. Pantoprazole enterotabletter bør ikke tygges eller knuses, men skal sluges hele med væske en time før et måltid.

Kontraindikationer:

Allergi over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer ((dinatriumphosphat, vandfri, mannitol (E421), mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose, natriumstivelsesglycolat, methacrylsyre-ethylakrylatcopolymer (1:1), triethylcitrat, gul jernoxid (E172)). Hvis du er overfølsom over for lægemidler, der indeholder andre syrepumpehæmmere).

Vær forsigtig:

Kontakt lægen, før du tager Pantoprazole, hvis du har stærkt nedsat leverfunktion. Hvis du har behov for behandling med medicin af NSAID-typen, og du får Pantoprazole, fordi du har en øget risiko for udvikling af mave-tarmkomplikationer specielt hvis du er over 65 år, om du tidligere har haft mavesår, sår på tolvfingertarn eller mave-tarmblødninger. Hvis du i forvejen har lavt indhold af B12-vitamin i kroppen eller har risiko for at få B12-vitamin-mangel og skal tage pantoprazole i lang tid. Hvis du tager HIV protease-hæmmere som atazanavir (til behandling af HIV) samtidig med pantoprazole. Hvis du tager Pantoprazole Teva i mere end 3 måneder, er der risiko for at magnesiumindholdet i dit blod kan falde. Lave niveauer af magnesium kan også føre til en reduktion af kalium- eller calciumværdier i blodet. Din læge kan beslutte at tage regelmæssige blodprøver for at overvåge dine niveauer af magnesium. Hvis du nogensinde har haft en hudreaktion efter behandling med et lægemiddel, som Pantoprazole Teva, der reducerer mavesyren. Hvis du får udslæt på huden, især i områder, der udsættes for solen, skal du straks fortælle det til din læge, da det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Pantoprazole Teva. Husk også at nævne, hvis du får andre sygdomslignende symptomer som ledsmerter. Kontakt straks din læge, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer, før eller efter du har taget medicinen, da det kan være et tegn på en anden, mere alvorlig, sygdom: uventet vægttab, gentagen opkastning, blodigt opkast, dette kan ses som mørkt kaffegrums i dit opkast du opdager blodig afføring, synkebesvær eller smerte, når du synker, du ser bleg ud og føler dig sløj (blodmangel), kraftig og/eller vedvarende diaré, da denne medicin er forbundet med en let øget risiko for infektiøs diaré. Fortæl lægen inden blodprøvetagning, at du er i behandling med Pantoptazol.

Brug af anden medicin:

Pantoprazole kan påvirke effekten af og sikkerheden ved andre lægemidler. Derfor skal du fortælle det til din læge, hvis du tager: medicin, såsom ketoconazol, itraconazol eller posaconazol, erlotinib, atazanavir, warfarin og phenprocoumon, methotrexat.

Overdosering:

Der er ingen kendte symptomer på overdosering.

Graviditet og amning:

Hvis du er gravid eller ammer, skal du normalt ikke bruge pantoprazole da det kan skade dit barn. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Der kan forekomme bivirkninger i form af svimmelhed og synsforstyrrelser. Hvis du får disse bivirkninger bør du udvise forsigtighed og du bør ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner.

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter: Godartede svulster i tarmene.

Ikke almindelig bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter: Hovedpine, svimmelhed, diarré, kvalme, opkastning, oppustethed og luftafgang fra tarmen, forstoppelse, mundtørhed, mavesmerter og ubehag, udslæt, kløe, følelsen af at være svækket, udmattet eller generelt ikke rask, forhøjede leverenzymer, søvnforstyrrelser.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter: Ændring i blodbilledet, smagsforstyrrelse eller manglende smagsoplevelse, synsforstyrrelser som sløret syn, nældefeber, hævede arme eller ben, ledsmerter, muskelsmerter, vægtforandringer, øget kropstemperatur, allergiske reaktioner, depression, brystforstørrelse hos mænd.

Meget sjældne:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter: Ændringer i blodbilledet, desorientering og forværring af allerede eksisterende symptomer.

Ikke kendt:

Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data. Prikkende, stikkende eller brændende fornemmelse, betændelse i nyrevævet som kan føre til nyresvigt. Blæredannelse på huden og hurtig forværring af din almene tilstand, tab af hud (herunder let blødning) omkring øjne, næse, mund/læber eller kønsorganer (Stevens-Johnson syndrom, Lyells syndrom, erythema multiforme) og lysfølsomhed. Muskelkramper pga. elektrolytforstyrrelse. Lavt natriumniveau, lavt magnesiumniveau og lavt kalciumniveau i blodet (i forbindelse med lavt magnesiumniveau). Hallucinationer, forvirring (specielt hos patienter, som tidligere har haft disse symptomer), lavt kaliumniveau i blodet, leverpåvirkning, gulsot og leversvigt.

Pakningsstr:

OPA-AI-PVC/A1 blisterkort - pakket i pakninger med 7, 14, 15 og 28 tabletter. HDPE-beholder og børnesikret låg af polypropylen med tørremiddel pakket i pakninger med 14, 28 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Læs indlægssedlen og evt. oplysningerne på emballagen grundigt inden du bruger dette lægemiddel. Dette er uddrag fra produktresume, komplet produktresume findes på www.produktresume.dk - dagsaktuel pris: www.apopro.dk

Læs mere

Garanti for afsendelse i dag - Bestil før 12:30

Læs mere

Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis

{{ '17.65' | customcurrency}}
Læg i kurv

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt

4.9 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Anvendes til korttidsbehandling af reflukssymptomer (f.eks. halsbrand, sure opstød og synkesmerter) hos voksne, ved at nedsætte mængden af syre, der produceres i din mave.

Bør ikke gives til børn under 18 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Dosering
 • Den anbefalede dosis er:
 • Voksne:
  • Den anbefalede dosering er 20 mg pantoprazol (en tablet) dagligt.
  • Det kan være nødvendigt at tage tabletterne i 2-3 på hinanden følgende dage for at opnå en forbedring af symptomerne. Når alle symptomer er væk, bør behandlingen ophøre. Hvis der ikke er bedring i symptomerne efter 2 uger, bør du kontakte lægen. Du bør ikke tage Pantoprazole i mere end 4 uger uden aftale med lægen.
 • Ældre:
  • Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre.
 • Hvis du lider af nedsat nyre- eller leverfunktion:
  • Dosisjustering er ikke nødvendig.
 • Børn og unge under 18 år:
  • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år på grund af utilstrækkelige data vedrørende sikkerhed og effekt.

Pantoprazole "Teva" enterotabletter bør ikke tygges eller knuses, men skal sluges hele med væske en time før et måltid.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • Tag ikke dette lægemiddel:
  • Hvis, du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen for informationer).
  • Hvis du er overfølsom over for lægemidler, der indeholder andre syrepumpehæmmere.
 • Vær forsigtig:
  • Kontakt lægen, før du tager Pantoprazole
   • Hvis du har stærkt nedsat leverfunktion.
   • Hvis du har behov for behandling med medicin af NSAID-typen, og du får Pantoprazole, fordi du har en øget risiko for udvikling af mave-tarmkomplikationer specielt hvis du er over 65 år, om du tidligere har haft mavesår, sår på tolvfingertarn eller mave-tarmblødninger.
   • Hvis du i forvejen har lavt indhold af B12-vitamin i kroppen eller har risiko for at få B12-vitamin-mangel og skal tage pantoprazole i lang tid.
   • Hvis du tager HIV protease-hæmmere som atazanavir (til behandling af HIV) samtidig med pantoprazole.
   • Hvis du tager pantoprazole, i en længere periode (et år eller mere), da du kan have en lidt øget risiko for brud på hoften, håndled eller rygsøjlen.
   • Hvis du tager Pantoprazole Teva i mere end 3 måneder, er der risiko for at magnesiumindholdet i dit blod kan falde. Lave niveauer af magnesium kan også føre til en reduktion af kalium- eller calciumværdier i blodet.
   • Hvis du nogensinde har haft en hudreaktion efter behandling med et lægemiddel, som Pantoprazole Teva, der reducerer mavesyren.
   • Hvis du får udslæt på huden, især i områder, der udsættes for solen, skal du straks fortælle det til din læge, da det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Pantoprazole Teva. Fortæl også hvis du får symptomer som ledsmerter.
   • Kontakt straks din læge, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer, før eller efter du har taget medicinen, idet det kan være et tegn på en anden, mere alvorlig, sygdom:
    • Uventet vægttab.
    • Gentagen opkastning.
    • Blodigt opkast.
    • Du opdager blodig afføring.
    • Synkebesvær eller smerte, når du synker.
    • Du ser bleg ud og føler dig sløj (blodmangel).
    • Kraftig og/eller vedvarende diarré, idet denne medicin er forbundet med en let øget risiko for infektiøs diarré.
   • Fortæl lægen, inden en evt. blodprøvetagning at du er i behandling med Pantoprazole.
 • Brug af anden medicin:
  • Pantoprazole kan påvirke effekten af og sikkerheden ved andre lægemidler. Derfor skal du fortælle det til din læge, hvis du tager:
   • Medicin, såsom ketoconazol, itraconazol eller posaconazol (som anvendes til behandling af svampeinfektioner) eller erlotinib (som anvendes til behandling af visse typer af kræft).
   • Medicin, der anvendes til behandling af hiv-infektion, såsom atazanavir.
   • Warfarin og phenprocoumon, der er blodfortyndende medicin. Du kan have behov for at få foretaget yderligere prøver.
   • Methotrexat (anvendes til behandling af gigt, psoriasis og kræft).
 • Graviditet og amning:
  • Hvis du er gravid eller ammer, skal du normalt ikke bruge Pantoprazole da det kan skade dit barn. Tal med lægen.
 • Trafik- og arbejdssikkerhed:
  • Der kan forekomme bivirkninger i form af svimmelhed og synsforstyrrelser. Hvis du får disse bivirkninger bør du udvise forsigtighed og du bør ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner.
 • Overdosering:
  • Der er ingen kendte symptomer på overdosering.
Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • De mulige bivirkninger som du kan opleve er:
  • Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter:
   • Godartede svulster i tarmene.
  • Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter:
   • Hovedpine, svimmelhed, diarré, kvalme, opkastning, oppustethed og luftafgang fra tarmen, forstoppelse, mundtørhed, mavesmerter og ubehag, udslæt, kløe, hofte-, håndleds- eller rygradsbrud, følelsen af at være svækket, udmattet eller generelt ikke rask, forhøjede leverenzymer, søvnforstyrrelser.
  • Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter:
   • Ændring i blodbilledet, smagsforstyrrelse eller manglende smagsoplevelse, synsforstyrrelser som sløret syn, nældefeber, hævede arme eller ben, ledsmerter, muskelsmerter, vægtforandringer, øget kropstemperatur, allergiske reaktioner, depression, brystforstørrelse hos mænd.
  • Meget sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter:
   • Ændringer i blodbilledet, desorientering og forværring af allerede eksisterende symptomer.
  • Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data:
   • Prikkende, stikkende eller brændende fornemmelse, betændelse i nyrevævet som kan føre til nyresvigt. Blæredannelse på huden og hurtig forværring af din almene tilstand, tab af hud (herunder let blødning) omkring øjne, næse, mund/læber eller kønsorganer (Stevens-Johnson syndrom, Lyells syndrom, erythema multiforme) og lysfølsomhed. Muskelkramper pga. elektrolytforstyrrelse. Lavt natriumniveau, lavt magnesiumniveau og lavt kalciumniveau i blodet (i forbindelse med lavt magnesiumniveau). Hallucinationer, forvirring (specielt hos patienter, som tidligere har haft disse symptomer), lavt kaliumniveau i blodet, leverpåvirkning, gulsot og leversvigt.
Opbevaring og holdbarhed
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Opbevares ved temperaturer under 30° C.
 • Holdbarhed efter åbning: 100 dage.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.