Apopro
Frontline Combo Vet. hund 40+

Frontline Combo Vet. hund 40+

24,12 ml Spot-on, opløsning 100 + 90 mg/ml
Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen

Garanti for afsendelse næstkommende hverdag

Læs mere

Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis

{{ '403.15' | customcurrency}}
Læg i kurv

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt

4.9 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Frontline Combo hund XL (over 40 kg) 6 x 4,02 ml

Opløsning, spot-on (Fipronil 100 mg og (S)-methopren 90 mg/ml)

DeklarationHund: Fipronil 100 mg/ml, (S)-methopren 90 mg/ml.
BrugsvejledningGrønne pipetter à 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml administreret på huden. Se vejledning på pakken.
Dosering Hund: 1 pipette på 0,67 ml fra 2-10 kg. 1 pipette på 1,34 ml fra 10-20 kg. 1 pipette på 2,68 ml fra 20-40 kg. 1 pipette på 4,02 ml til hunde over 40 kg.
OpbevaringIkke over 30°C. Opbevares i den originale emballage.
UdleveringsstedV-mærke forhandlere.
Udl. bestemmelseHV.
Holdbarhed3 år.

Virkningsmekanismer/egenskaber

Fipronil hører til phenylpyrazolgruppen. Det virker ved at inhibere GABA-komplekset. Fipronil binder sig til kloridkanalerne og blokerer derved kloridtransporten præ- og postsynaptisk. Dette resulterer i en ukontrolleret aktivitet af CNS med deraf følgende død af insekter og mider. Fipronil dræber lopper inden for 24 timer og flåter og lus inden for 48 timer efter behandling. (S)-methopren er en "insekt vækst regulator" (IGR), der hører til stofgruppen "juvenil hormonanaloger", som hæmmer udviklingen af umodne insektstadier. Stoffet efterligner virkningen af juvenilt hormon, idet det forårsager nedsat udvikling af lopperne og medfører udviklingsstadiernes død. (S)-methopren er også virksom ved at forhindre loppelarver og pupper i at udvikle sig, hvilket forhindrer smitte af omgivelserne hos de behandlede dyr med umodne loppestadier. Både (S)-methopren og fipronil, sammen med dettes hovedmetabolit, bliver fordelt jævnt i hårlaget hos hund og kat inden for 1 døgn efter applikation. Koncentrationer af fipronil, fipronil sulfonderivat og (S)-methopren i hårlaget aftager med tiden og kan måles i mindst 59 dage efter behandling. Parasitterne dræbes gennem kontakt og ikke fra systemisk påvirkning.

Indikationer

Til behandling mod loppeangreb alene eller angreb af både lopper og flåter hos hund, kat og ilder samt angreb af bidende lus hos hund og kat: - Behandling af loppeangreb. Insekticid virkning over for nye angreb af voksne lopper varer i 8 uger hos hund og 4 uger hos kat og ilder. - Forebyggelse af loppernes formering ved hæmning af udvikling af æg (ovicid virkning) samt larver og pupper (larvicid virkning) fra æg lagt af voksne lopper. Denne effekt vedvarer i op til 8 uger efter behandling for hund og 6 uger for kat. - Behandling af flåtangreb. Acaricid virkning over for flåter varer i op til 4 uger hos hund og ilder samt 2 uger hos kat. Produktet kan indgå i behandling af loppebetinget allergisk dermatitis. - Behandling af angreb af bidende lus hos hund og kat.

Bivirkninger

Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) på applikationsstedet samt generel pruritus eller alopeci. Endvidere er hypersalivation, reversible nervøse symptomer samt opkastning og symptomer fra luftvejene observeret.

Kontraindikationer

Produktet bør ikke anvendes til dyr under 8 uger og/eller under hhv. 2 kg lgv. for hund og 1 kg lgv. for kat. Bør ikke anvendes til ildere yngre end 6 måneder. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Bør ikke anvendes til kaniner. Præparatet bør ikke anvendes til andre dyr end målarterne. Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat og ilder, da dette kan medføre overdosering.

Interaktioner

Ingen kendte.

Drægtighed, diegivning og laktation

For hund: kan anvendes. For kat: kan anvendes under drægtighed. Der foreligger ingen data for muligheden af toksicitet af præparatet hos killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr. I sådanne tilfælde bør der tages hensyn hertil. For ilder: lægemidlets sikkerhed er ikke fastlagt under drægtighed og diegivning. Bør derfor kun anvendes under den pågældende dyrlæges risk-benefit vurdering.

Cave

Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Derfor bør kontakt med mund, hud og øjne undgås. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med præparatet. Undgå at få pipettens indhold på fingrene. Hvis dette sker, bør hænderne vaskes med sæbe og vand. Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skal der skylles omhyggeligt med rent vand. Vask hænderne efter brug. Undgå at ryge, drikke eller spise under behandlingen. Hunde bør ikke svømme i vandløb i 2 dage efter behandlingen.

Bemærkning

Der er forskel i koncentrationen på produktet til hund og til kat/ilder. Det er vigtigt at applicere præparatet på et område, hvor dyret ikke kan slikke det af og sikre at dyr ikke slikker hinanden efter behandling. Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed, indtil applikationsstedet er tørt. Undgå at præparatet kommer i kontakt med dyrets øjne. Badning med vand inden for 2 dage efter behandling med produktet og badning hyppigere end en gang om ugen bør undgås. Tilhæftning af enkelte flåter kan ses. Derfor kan overførsel af infektiøse lidelser ikke helt udelukkes, såfremt betingelserne er ugunstige.

Måske søger du: