Apopro
Desloratadine "Sandoz"

Desloratadine "Sandoz"

10 stk Filmovertruknetabletter
Aktive stoffer: Desloratadin 5 mg - Se andre lægemidler med samme aktive indholdsstof.
Mærke: sandoz
Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen

Uddrag af produktresumé

Produktinformation:

Desloratadine "Sandoz", filmovertrukne tabletter 5 mg (desloratadin).

Virkning og anvendelse:

Lindrer symptomer forbundet med allergisk snue forårsaget af allergi samt nældefeber hos voksne og unge over 12 år. Bør ikke gives til børn under 12 år uden lægens anvisning.

Den anbefalede dosis er:

Voksne og unge (12 år og derover): 1 tablet en gang daglig. Tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge eller i mindre end 4 uger: Du bør behandles i overensstemmelse med din læges anbefaling. Behandlingen kan afbrydes efter symptomerne er forsvundet og genoptages ved tilbagevendelse. Tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere om ugen og i mere end 4 uger: Din læge vil måske anbefale dig en længerevarende behandling. Børn og unge over 12 år: Der er begrænset erfaring ved brug af desloratadin til unge mellem 12 og 17 år. Tabletterne skal synkes hele.

Kontraindikationer:

Allergisk over for det aktive stof, et af de øvrige indholdsstoffer (majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, kolloid, vandfri silica, hydrogeneret, vegetabilsk olie (type 1), opadry Blue 03B50689 (hypromellose E464, titandioxid E171, macrogol 400 E1521, indigocarmin E132)), eller medicin indeholdende loratadin.

Vær forsigtig:

Hvis du har dårlig nyrefunktion. Hvis du har en medicinsk eller familiær historie af krampeanfald.

Brug af anden medicin:

Ingen kendte forholdsregler.

Brug med mad og drikke:

Dosis kan tages med eller uden mad. Det anbefales at udvise forsigtighed ved samtidig indtagelse af alkohol.

Overdosering:

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

Graviditet og amning:

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af desloratadin til gravide og ammende kvinder. For en sikkerheds skyld bør desloratadin undgås.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Ingen mærkning - men da enkelte har oplevet døsighed, frarådes det at føre motorkøretøj eller betjene maskiner indtil du ved hvordan du reagere på medicinen.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 1-10 % behandlede): Hovedpine, mundtørhed, træthed.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 0,001-0,01 % behandlede): Hallucinationer, svimmelhed, døsighed, søvnbesvær, rastløs, krampeanfald, uregelmæssig puls, hjertebanken, mavesmerter, kvalme, opkastning, diarré, ændringer i levertal, leverbetændelse, muskelsmerter, overfølsomhedsreaktioner som nældefeber (angioødem og urticaria), åndenød, kløe, udslæt.

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Unormal adfærd, agression, hjerterytmeforstyrrelser, gulsot, lysfølsomhed, fysisk og psykisk træthed, vægtforøgelse og øget appetit.

Pakningsstr.:

Pakningsstørrelser (endosis): 1x1, 2x1, 3x1, 5x1, 7x1, 10x1, 14x1, 15x1, 20x1, 21x1, 30x1, 50x1, 90x1, 100x1 filmovertrukne tabletter. Pakningsstørrelser: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Læs indlægssedlen og evt. oplysningerne på emballagen grundigt inden du bruger dette lægemiddel. Dette er uddrag fra produktresume, komplet produktresume findes på www.produktresume.dk - dagsaktuel pris: www.apopro.dk

Læs mere
{{ '29.95' | customcurrency}}

Denne vare er desværre ikke tilgængelig!

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt

4.9 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Lindrer symptomer forbundet med allergisk snue forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi samt nældefeber hos voksne og unge over 12 år.

Bør ikke gives til børn under 12 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Dosering Den anbefalede dosis er:
 • Voksne og unge (12 år og derover):
  • 1 tablet en gang daglig.
  • Tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge eller i mindre end 4 uger:
  • Du bør behandles i overensstemmelse med din læges anbefaling. Behandlingen kan afbrydes efter symptomerne er forsvundet og genoptages ved tilbagevendelse.
  • Tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere om ugen og i mere end 4 uger:
  • Din læge vil måske anbefale dig en længerevarende behandling.
 • Børn og unge over 12 år:
  • Der er begrænset erfaring ved brug af desloratadin til unge mellem 12 og 17 år.
 • Børn under 12 år:
  • Sikkerhed og virkning af desloratadin 5 mg filmovertrukne tabletter hos børn under 12 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Tabletterne skal synkes hele.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen, som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • Tag ikke dette lægemiddel:
  • Hvis, du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen for informationer), eller lægemidler indeholdende loratadin.
 • Vær forsigtig:
  • Hvis du har dårlig nyrefunktion.
  • Hvis du har en medicinsk eller familiær historie af krampeanfald.
 • Brug af anden medicin:
  • Ingen kendte forholdsregler.
 • Brug med mad og drikke:
  • Dosis kan tages med eller uden mad. Det anbefales at udvise forsigtighed ved samtidig indtagelse af alkohol.
 • Graviditet og amning:
  • Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af desloratadin til gravide og ammende kvinder. For en sikkerheds skyld bør desloratadin undgås.
 • Trafik- og arbejdssikkerhed:
  • Ingen mærkning - men da enkelte har oplevet døsighed, frarådes det at føre motorkøretøj eller betjene maskiner indtil du ved hvordan du reagere på medicinen.
 • Overdosering:
  • Ingen kendte tilfælde.
Bivirkninger:

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • De mulige bivirkninger som du kan opleve er:
  • Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1-10 % behandlede):
   • Hovedpine, mundtørhed, træthed.
  • Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 0,001-0,01 % behandlede):
   • Hallucinationer, svimmelhed, døsighed, søvnbesvær, rastløs, krampeanfald, uregelmæssig puls, hjertebanken, mavesmerter, kvalme, opkastning, diarré, ændringer i levertal, leverbetændelse, muskelsmerter, overfølsomhedsreaktioner som nældefeber (angioødem og urticaria), åndenød, kløe, udslæt.
  • Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):
   • Unormal adfærd, agression, hjerterytmeforstyrrelser, gulsot, lysfølsomhed, fysisk og psykisk træthed, vægtforøgelse og øget appetit.
Opbevaring og holdbarhed
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.